Home > Clusterhoofdpijn

Wat is clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn of neuralgie van Horton (ouderwetse naam) is een van de ergste hoofdpijnsoorten die een mens kan overkomen. Hoewel de beschrijving van die hoofdpijn relatief simpel is, duurt het vaak veel te lang voor de juiste diagnose wordt gesteld. Deze vorm komt veel minder vaak voor dan migraine en meer bij mannen dan bij vrouwen. Bij migraine is dat laatste net andersom.

Vaak beginnen de aanvallen tussen het 20e en 30e levensjaar. Maar ook hele jonge kinderen kunnen het krijgen, hoewel dat heel erg zeldzaam is.

Het woord cluster slaat op het feit dat de aanvallen in weken tot maanden durende perioden optreden en dan weer een hele tijd niet. Maar als je pech hebt, krijg je de chronische variant en dan is er geen klachtenvrije periode meer.

De aanvalsgewijs optredende pijn bestaat uit een zeer hevige borende, eenzijdige pijn achter of rondom één oog .De hoofdpijn gaat vaak gepaard met een hangend ooglid, roodheid en tranen van het oog. Daarnaast gaat ook vaak het neusgat aan de aangedane kant dichtzitten of lopen. Aanvallen van clusterhoofdpijn variëren sterk. Zowel in aantallen per dag, in de duur van de aanval alsook in de duur van de periode (cluster) waarin de aanvallen plaatsvinden. Het aantal aanvallen per dag kan uiteenlopen van twee tot acht. De aanval zelf duurt tussen 15 minuten en drie uur. Vaak vinden de aanvallen ’s nachts plaats.

De oorzaak van clusterhoofdpijn is niet bekend. Bij sommigen werken alcohol en hoogteverschillen als triggers.

De behandeling van clusterhoofdpijn bestaat uit preventie en uit het behandelen van de aanvallen zelf. Middelen die gebruikt worden ter preventie zijn: verapamil, deseril en topiramaat. Als aanvalsbehandeling werken sumatriptan injecties en inhalatie van zuivere zuurstof het beste.