Home > Het bijhouden van een migrainedagboek

Het bijhouden van een migrainedagboek

Bij de behandeling van migraine hoort een behandelplan. Dat plan geeft aan of er buiten de aanvalsbehandeling ook reden is voor profylaxe (zie behandeling migraine) of dat alleen aanvalsbehandeling nodig is. Bovendien kan het nuttig zijn om te onderzoeken of er omstandigheden (triggers) zijn die in het individuele geval een migraine aanval kunnen uitlokken. Dat behandelplan kan alleen door de arts worden gemaakt als de gegevens die daarvoor nodig zijn kloppen. Het geheugen alleen is daarvoor onvoldoende. De uitspraak “meten is weten” geldt ook hier.

De oplossing is het migraine dagboek. Er zijn verschillende versies in omloop. In dat dagboek moet alleen dat staan wat nodig is voor het behandelplan. Heel gedetaillerd van alles en nog over eten, drinken, gebeurtenissen, het weer etc. etc. opschrijven is niet nodig. Dat leidt tot volgeschreven bladen die de lezer, en dat is de behandelaar, niet gaat lezen omdat er veel instaat wat niet belangrijk is voor het behandelplan. De kans dat het dagboek DE trigger oplevert als de oplossing van het migraine probleem is klein (zie hoofdstuk oorzaken migraine) en dan is al die moeite voor niks geweest.

In het migrainedagboek kan voor alle dagen van de maand worden bijgehouden of er sprake was van hoofdpijn, in welke mate en welke omstandigheden er waren. Het migrainedagboek dat via deze website gedownload kan worden, vraagt naar:

  • De ernst van de hoofdpijn (licht, matig, ernstig)
  • De kenmerken van de hoofdpijn (aan welke zijde, kloppend etc.)
  • De begeleidende symptomen
  • De klachten aan het BEGIN van de aanval
  • Mogelijke uitlokkende factoren (bijvoorbeeld menstruatie of stress)
  • De ingenomen medicatie, in welke dosering en welke toedieningsvorm
  • De invloed van de migraine op uw activiteiten
  • De duur van de aanval