Home > (Inter)nationale hoofdpijnverenigingen en -gemeenschappen

(Inter)nationale hoofdpijnverenigingen en -gemeenschappen

In 2013 hadden (te) veel mensen veel, vaak en soms zelfs verschillende soorten hoofdpijn.

We weten dat veel hoofdpijnpatiënten niet of onvoldoende behandeld worden of zich onvoldoende laten behandelen. Daar zijn allerlei redenen voor te bedenken. Veel van die redenen zijn terug te vinden in de rubriek “lotgenoten” van deze site. Daar uit blijkt een enorme behoefte aan informatie. Men stelt veel vragen aan elkaar in plaats van aan hoofdpijndeskundigen die veel van die vragen gemakkelijk kunnen beantwoorden. Maar men weet van het bestaan van die deskundigen onvoldoende af ( raar maar waar ondanks alle internet info). Doorverwijzen blijkt vaak niet of niet tijdig te gebeuren. Als niet snel succes wordt geboekt geeft de patiënt en of de zorgverlener te snel op terwijl er nog wel mogelijkheden zijn.

Helaas zijn er altijd een aantal hoofdpijnpatiënten die aan het einde van de rit niet behandelbaar bleken. De conclusie ‘onbehandelbaar’ mag echter pas getrokken worden als de juiste behandeling op het juiste moment en lang genoeg door een hoofdpijndeskundige is gegeven.

“Alles al geprobeerd tegen hoofdpijn, niets helpt”

Elke hoofdpijndeskundige kent patiënten die aangeven “dat ze alles al geprobeerd hebben en dat niets heeft geholpen”. Bij doorvragen blijkt echter dat er toch nog andere mogelijkheden zijn en heeft de hoofdpijndeskundige zeker nog wat te bieden.

Maar, zo wordt terecht door velen direct gezegd “moet je wel eerst naar die deskundige verwezen worden” en wie zijn de deskundigen? Hoe goed is de hoofdpijnpatiënt op de hoogte van wat er wetenschappelijk gezien allemaal gebeurt rond het probleem “hoofdpijn”, wie helpt waar en op welke manier de patiënt met hoofdpijn?

Dat gebeurt op allerlei manieren, wereldwijd en door veel mensen met verschillende achtergronden.

  • De “International Headache Society” (Internationale Hoofdpijn Vereniging) kent duizenden leden die met elkaar communiceren middels een eigen wetenschappelijk tijdschrift (Cephalalgia) en internationale congressen. Zij is verantwoordelijk voor de “International Classification of Headache Disorders” (Internationale Classificatie van Hoofdpijn aandoeningen) en deze Classificatie zorgt er voor dat we wereldwijd dezelfde taal spreken en snappen dat als een Amerikaan het woord migraine gebruikt de Nederlandse arts dan direct snapt wat daarmee wordt bedoeld.
  • Buiten de IHS zijn er vele andere landelijke en per werelddeel georganiniseerde wetenschappelijke verenigingen met eigen vakbladen en wetenschappelijke symposia. Zij volgen allen de hiervoorgenoemde Internationale Classificatie.
  • In Nederland vindt veel en internationaal hoog aangeschreven klinisch wetenschappelijk (Leids Universitair Medisch Centrum door de LUMINA groep) en fundamenteel -wetenschappelijk (Afdeling Farmacologie, Erasmus medisch Centrum) onderzoek plaats.
  • Er ziin inmiddels tientallen Hoofdpijncentra, verenigd in de “Vereniging van Nederlandse Hoofdpijn Centra” waar neurologen, huisartsen, specialistische verpleegkundigen, psychologen en fysiotherapeuten, in verschillende combinaties, aan verbonden zijn. Elk jaar organiseert die vereniging een wetenschappelijk symposium. Onderwerpen van de laatste 2 jaar waren: ‘hoofdpijn bij vrouwen’, ‘hoofdpijn en slaap’. ‘Hoofdpijn bij kinderen’ kreeg speciale aandacht via een landelijke masterclass en locale nascholingen die door zeer veel kinderartsen en neurologen is bezocht.
  • “De Nederlandse Hoofdpijn Vereniging” telt meer dan honderd leden die zich beroepshalve op een of andere manier met hoofdpijn bezig houden en elk jaar organiseert zij een wetenschapsdag. Een aantal Nederlandse en Engelse hoofdpijndeskundigen zijn lid van de “Anglo-Dutch Migraine Association”, zij ontmoeten elkaar op een wetenschappelijke vergadering die afwisselend in Nederland en Engeland wordt gehouden.
  • Last but not least is er de “Hoofdpijn Patiënten Vereniging” waar eigenlijk alle patiënten met hoofdpijn lid van zouden moeten zijn. Leden ontvangen het blad “Hoofdzaken”, met voor de hoofdpijn patiënt zeer belangrijk en interessant leesvoer.