Menstruele migraine

Home > Menstruele migraine

Wat is menstruele migraine

Menstruele migraine is zoals het woord al zegt, migraine tijdens de menstruatie. Artsen onderscheiden 2 vormen van menstruele migraine, namelijk de pure menstruele migraine en menstruatie-gerelateerde migraine. Bij pure menstruele migraine treedt de migraine alleen en uitsluitend op rondom de menstruatie en begint tussen dag -2 en dag +2 van de eerste dag van de menstruatie bij minimaal 2 van de 3 menstruatiecycli. Bij menstruatie-gerelateerde migraine zijn er ook migraineaanvallen buiten de menstruatie periode.

Onderzoek heeft aangetoond dat 8% van de vrouwen migraine heeft tijdens de menstruatie. Dit komt neer op meer dan 300.000 Nederlandse vrouwen. Hiervan heeft ongeveer 10% pure menstruele migraine, ofwel meer dan 30.000 vrouwen!

Menstruele migraine is iets anders dan hoofdpijn tijdens de menstruatie maar bij goed doorvragen is toch vaak sprake van migraine. De duur van een aanval van menstruele migraine ligt tussen de 4 en 72 uur. Gemiddeld duren deze aanvallen langer dan die van “gewone” migraine en ze verlopen meestal ook veel heftiger.

Het vermoeden is dat de oorzaak van menstruele migraine ligt in de plotselinge onttrekking van het hormoon oestrogeen aan het lichaam vlak voor de menstruatie, maar dat is nog niet zeker en ook niet alles. Aanleg zal ook hier een rol spelen en de verandering van hoormoonspiegels is misschien eerder trigger dan oorzaak.

Behandeling menstruele migraine

De aanvals behandeling van menstruele migraine is in principe niet anders dan de migraine buiten de menstratie maar meestal wel veel moeilijker.omdat deze aanvallen, zoals hiervoor al gezegd, vaak langer duren en heftiger verlopen. De zogenaamde miniprofylaxe kan soms uitkomst betekenen.

Omdat de hormonale toestand van de vrouw tijdens de menstruatie verandert, is het logisch te denken dat door iets te doen aan die verandering dat mogelijk ook een gunstig gevolg heeft voor de migraine. Helaas zijn daar geen vaste regels voor te geven en is het een kwestie van proberen zoals: doorslikken van de pil, juist geen pil meer slikken, andere pil proberen, spiraal ipv de pil.

Onder miniprofylaxe wordt verstaan een korte periode waarin tijdens de menstruatie dagelijks een triptan wordt geslikt. Voorwaarde is dat de eerste dag van de menstruatie en van de hoofdpijn voorspelbaar zijn, maar ook dat er buiten de menstruatie geen migraine aanvallen zijn. Indien dat laatste wel het geval is en die aanvallen dan ook nog met een triptaan worden behandeld, bestaat de kans op triptaan overgebruik en dat kan weer leiden tot triptaan overgebruik hoofdpijn (zie medicatie-afhankelijke hoofdpijn).

De methodiek van deze miniprofylaxe is met een triptaan goed onderzocht.Het kan de moeite waard zijn om deze methode met uw arts te bespreken als u denkt ervoor in aanmerking te komen.*

Onderstaande afbeelding laat het hormoonverloop van een vrouw zien bij een regelmatige menstruatie. De rode balk is de duur van de menstruatie, de blauwe balk de duur van het innemen van de medicijnen.

Migraine profylaxe tijdens de menstruatie

Hormonale migraine

Voor menstruele migraine wordt ook wel de term hormonale migraine gebruikt. Dat is echter iets anders, omdat de hormonen ook buiten de menstruatie om migraine kunnen veroorzaken. Het gaat hier echter puur om menstruele migraine.

Comments

Geen reacties, wees de eerste en schrijf er nu een